Regulamin

Informacje prawne/Regulamin Serwisu


Apartamenty Park Sp. z o.o.
ul. Ruczaj 2
02-997 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000423735
NIP: 9512357075
Wysokość kapitału zakładowego: 8.251.700,00 zł

Odwiedzając i użytkując stronę internetową/witrynę, przyjmują Państwo poniższy Regulamin Serwisu bez jakichkolwiek ograniczeń i uwarunkowań. Dlatego też Państwa dostęp do strony/witryny www.szczawnica-park.pl odbywa się z zastrzeżeniem tego Regulaminu i przepisów obowiązującego prawa, a korzystanie z witryny w jakikolwiek sposób oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

1. Postanowienia Ogólne

       1) Strona internetowa/witryna działająca pod adresem www.szczawnica-park.pl. prowadzona jest przez Apartamenty Park Sp. z o.o. 

       2) Strona internetowa/witryna www.szczawnica-park.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Serwisu.

2. Zawartość

       1)  Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej witrynie należy poczytywać wyłącznie jako zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w celu zawarcia docelowej umowy - nie są one prawnie wiążące i niestanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

       2)  Zawarte na stronie informacje, w tym informacje umieszczone w zakładce „Apartamenty”, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego. Opis sprzedawanego apartamentu dokonywany jest wyłącznie w umowie jego sprzedaży.

       3)  Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne, Apartamenty Park Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie www.szczawnica-park.pl.

       4)  Apartamenty Park Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny, w tym m.in. przedstawionych na stronie rodzajów apartamentów, ich powierzchni, umiejscowienia, wyposażenia oraz dostępności. Apartamenty Park Sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do wycofania produktów prezentowanych na stronie.

3. Ceny zamieszczone w witrynie

       1)  Informacje cenowe dotyczące prezentowanych apartamentów, niezależnie od tego, czy umieszczone na stronie, czy udzielone za jej pośrednictwem, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie orientacyjny oraz nie są wiążące.

       2)  Szczegółowe warunki zakupu apartamentów określane są tylko i wyłącznie na podstawie warunków zawartych w indywidualnej umowy sprzedaży.

4. Zbieranie informacji

Informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań. Powyższe działania zmierzają przede wszystkim w celu uczynienia witryny bardziej użyteczną i funkcjonalną.

5. Polityka prywatności

       1)  Apartamenty Park Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających stronę internetową www.szczawnica-park.pl.

       2)  Informacje osobowe, które ewentualnie są zbierane za pomocą witryny www.szczawnica-park.pl wykorzystywane są przede wszystkim do kontaktów z użytkownikami serwisu w celu skutecznego dostarczenia informacji związanych z kierowanymi przez nich tematami zapytań.

6. Prawa autorskie

Cała zawartość niniejszej witryny chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte w niniejszej witrynie stanowią własność Apartamenty Park Sp. z o.o. lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

       1)  Apartamenty Park Sp. z o.o. wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron/witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

       2)  Apartamenty Park Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z niniejszej witryny w tym za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji umieszczonych w witrynie lub uzyskanych za jej pośrednictwem.

       3)  Apartamenty Park Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem ze strony jakichkolwiek materiałów, danych, zdjęć, tekstów, plików itp.

Powyższy Regulamin Serwisu może zostać uaktualniony/zmieniony bez uprzedzenia w każdym czasie.